FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zigo, m.

Zigo, Milan (1934 - ) Kód: 617

- slovenský filozof, prekladateµ, profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa dejinám filozofie, ich vz»ahu k dejinám prirodných vied, najmä fyziky, a teórii svetonázorovej výchovy.

-----------
Zigo, M.>