FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zdôvodnenosť

zdôvodnenosť

- konštituent logickej správnosti spočívajúci v primeranosti zákonu dostatočného dôvodu alebo v jeho rešpektovaní.