FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákony de morganove

zákony de Morganove

- zákony vyjadrujúce vo výrokovej logike vz»ah medzi konjunkciou a disjunkciou a v predikátovej logike vz»ah medzi generálnymi a existenčnými vetami.