FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon troch štádií

zákon troch štádií

- fudamentálny zákon A. Comta, pozri: zákon troch štádií (Comte, A.).