FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon imanentný

zákon imanentný

- nevyhnutný vz»ah medzi podstatou predmetu a určitou podstatotvornou substanciou ( L65;329).