FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon ekonomický všeobecný

zákon ekonomický všeobecný

- ekonomický zákon, ktorý je manifestáciou najvšeobecnejšej súvislosti medzi ekonomickými procesmi vo vedomí, ich najzákladnejšej podstaty, určitých celkom základných tendencií vo vývoji ekonomických procesov. Medzi všeobecné ekonomické zákony patrí napr. zákon ekonómie času, zákon hodnoty a i. ( L421; 764)