FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon dialektiky materialistickej

zákon dialektiky materialistickej

- podľa dialektického materializmu objektívne pôsobiaci univerzálny základný zákon pohybu a vývoja prirody, spoločnosti a ľudského myslenia, a síce:

zákon jednoty a boja protikladov
zákon negácie negácie
zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kavlitatívne.