FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úžitok hraničný

úžitok hraničný

- najmenší ešte žiadúci úžitok, ktorý poskytuje určitý statok svojmu vlastníkovi alebo užívateľovi, závislý od množstva zásoby daných statkov, ktoré sú mu k dispozícii.

Čím viac statkov hospodáriaci subjekt má (za predpokladu, že kvantita ostatných, ktoré má, ostáva rovnaká), tým menej sa mu žiada mať ďalšie ich množstvo.

Čím zriedkavejší je spotrebný predmet, tým vyššie je jeho hodnotas oceňovaná, a naopak.

------------------
úžitok hraničný>