FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Statok

statok

- výrobný alebo existenčný prostriedok schopný uspokojiť ľudskú potrebu, bez zreteľa na to, či je produktom ľudskej práce alebo nie; najväčšiu časť statkov tvoria úžitkové hodnoty ( L421;654). Vo filozofii týmto termínom označujú pozitívnu hodnotu ako protiklad zápornej hodnoty alebo zla ( L53;471).

---------
statok>