FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Územie chránené

územie chránené

- územie chránené právnymi predpismi a zákonmi (ochrana