FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Usúvzťažňovanie nereduktívne

usúvzťažňovanie nereduktívne

- synkrisis, čiže také uvádzanie do vzájomného vzťahu, pri ktorom sa usúvzťažňované nezbavuje svojich pôvodných kvalít.