FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Usúvzťažňovanie

usúvzťažňovanie

- uvádzanie do vzájomného vzťahu, napríklad nereduktívne usúvzťažňovanie.