FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úsečka

úsečka

- 1. časť priamky ohraničená dvoma bodmi; 2. súradnica x v pravouhlom súradnicovom systéme; vzdialenosť daného bodu od osi y; abscisa.