FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Unifikácia

unifikácia

- sustavná a cieľavedomá i výskumom podložená činnosť, ktorou sa sleduje zjednotenie typov , projekcie , výroby, ale i zákonov (66) a pod.