FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie postmoderné

umenie postmoderné 40. roky 20. stor. an.

- záverečná etapa moderného umenia; začiatok novej (doposiaľ plne nerozvinutej) etapy alebo epochy v dejinách umenia, ktorá vyrastá a chápania kultúry, poznania a sveta vytvoreného postmodernizmom. Postmoderné umenie sa v oboch týchto významoch objavuje už na konci 40. rokov 20. stor., avšak všeobecnejšie začína byť prijímané až od začiatku 70. rokov 20. stor. ( L716; 142).

---------------------
umenie postmoderné>