FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Ugarit

Ugarit

- Ras Šamrá - historické mesto v severozápadnej Sýrii. Od 15. stor. pr. n. l. samostatný mestský štát, prístav na sýrskom pobreží, ktorý existoval od začiatku 2. tisícročia; Okolo 1350 sa tu objavilo klinové písmo, vyrývané do vlhkej hliny, čím sa zvečnilo mnoho textov, zahrnujúcich votívne nápisy, čará, modlitby, zoznamy bohov a najmä staré mýty neurčitého veku.

Okolo 1200 (uvádza sa aj ešte presnejšie okolo 1175) pred n. l. podľahol morským národom. Nález veľkej knižnice klinopisných tabuliek a zvyškov architektúry.

Mesto Ugarit predstavuje kanaanskú kultúru konca doby bronzovej (asi 1365-1175) ( L715;752 L577;145).

---------
Ugarit>