FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Údel

údel

- životné pomery, okolnosti, v ktorých človek žije, osud.