FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Údaj - odkazy

údaj - odkazy

dáta
dáta vstupné
databáza

druhy/príklady údaju