FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštitúcia výchovná

inštitúcia výchovná

- spoločenská inštitúcia povolaná na to, aby udržovala, tvorila a rozvíjala kultúrnosť človeka prostriedkami výchovy. Napr. rodina ako výchovná inštitúcia, škola a pod.