FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Učebnica

učebnica

- knižná učebná pomôcka, ktorá obsahuje metodicky spracované učivo vymedzené učebnými osnovami a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní vyučovania ( L189;472).