FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Učivo

učivo

- učebná látka, vybraná a didakticky spracovaná sústava poznatkov a činností, ako aj konkrétne vymedzené požiadavky na formovanie osobnosti žiaka, študenta v určitej vzdelávacej jednotke v súlade s postavenými výchovno-vzdelávacími cieľmi ( L189;491).