FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Účasť na vedeckom bádaní

účasť na vedeckom bádaní

- podmienka toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu. Vedecké bádanie má dva korene: prírodné vedy a filológiu a vetví sa do neprehľadného množstva jednotlivých vedných odborov. Pomocou skúseností z vied, vedeckých metód a kritického myslenia dospievame k vedeckému postoju, ktorý je nevyhnutným predpokladom ozajstného filozofovania.

V rámci účasti na vedeckom bádaní ako cesty k pravému filozofovaniu je nevyhnutné vybrať si podobu tejto cesty, čiže zodpovedať si otázku "Akú určitú vedu sa chcem pokúsiť dôkladne zvládnuť?" Tento výber podporuje zoznam vedných odborov, vedných disciplín a pod.

Odpoveď na túto otázku si musí nájsť každý sám. Nemožno ju predpísať, predložiť ako niečo definitívne platné, nie je to ani nič vonkajšie. Treba si tu zachovať možnosť a odvahu k pokusom. Výber treba spraviť rozhodne, ale nelpieť na ňom, ale neustále overovať a opravovať. Nejde tu však o ľubovôľu, lež treba tu postupovať s vážnosťou, ktorá nás nakoniec privedie k jednote ( L278;110-111).