FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trieda univerzálna

trieda univerzálna

- trieda všetkých indivíduí, ktoré aktuálne alebo potenciálne existujú. Univerzálnu triedu označujú obyčajne "1".

Ak je vopred zadaná istá oblasť skúmania, je univerzálna trieda totožná s triedou všetkých indivíduí tejto oblasti (túto špecifickú triedu možno označiť ako relatívnu univerzálnu triedu).