FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indivíduum

indivíduum = jedinec = jednotlivec

- objekt alebo subjekt, vyčlenený z určitého druhu, rodu, triedy, množiny objektov alebo subjektov. Napr. ľudské indivíduum.

-------------
indivíduum>