FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trh - odkazy

trh - odkazy

domácnosti
druhy/príklady trhu

kupujúci

názory na trh

podnik
predávajúci

štát

tovar
trh - vývoj z územného hľadiska