FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Domácnosti

domácnosti

- základné subjekty trhu, ktoré na ňom vystupujú najmä ako kupujúci (nakupuj spotrebné tovary a služby) a tiež ako predávajúci, pretože predávajú výrobné faktory (napr. prácu), prípadne svoje tovary (napr. depestovanú zeleninu a ovocie) ( L1342;15).