FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transhorizontovos»

transhorizontovos»

- vymykanie sa z akéhokoµvek dosahu v akejkoµvek forme osvojovania si sveta človekom.