FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transcendentný

transcedentný ( lat.)

- prekračujúci, napr. prekračujúci ľudský skúsenostný svet, zásvetný, nadzmyslový, jestvujúci mimo skúsenostný svet (napr. platónovské idey, Boh, ...) ( L669;177).