FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tok žiarivý

tok žiarivý

- výkon prenášaný žiarením.