FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tok

tok

- v marginalistickej ekonomickej teórii a neoklasickej ekonomickej teórii: flow - peniaze alebo materiálové statky v ich dynamickom poňatí (na rozdiel od stock); tok sa meria v jednotkách hodnoty alebo výrobku za jednotku času (napr. v peňažných jednotkách za rok, v metrických centoch za týždeň a pod.) ( L421;707).

------
tok>