FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tkanivo nervové

tkanivo nervové

- hlavná stavebná zložka nervovej sústavy, charakterizovaná vysokým stupňom dráždivosti (excitability) a vodivosti (konduktivity).

Nervové tkanivo u človeka vzniká z vonkajšieho zárodočného listu
(ektodermy) na chrbtovej strane zárodku, kde sa utvára medulárna platnička, neskôr medulárna rúra, z ktorej sa odštiepujú po stranách bunkové pruhy -
gagliové lišty ( L165;329).