FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dráždivosť

dráždivosť = iritabilita

- je vlastnosť bioplazmy, ktorá spočíva v schopnosti bioplazmy prijímať rozličné vnútorné a vonkajšie podnety a reagovať na ne. Dráždivosť je zvláštna schopnosť živých tkanív prijímať vnemy z vonkajšieho prostredia a špecifickým spôsobom na ne reagovať.