FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Timón z fleiúntu

Timón z Fleiúntu (asi 320 - 230 pr. n. l.)

- starogrécky filozof, predstaviteµ star¹ieho skepticizmu, ¾iak Pyrrhonov. Písal filozofické spisy a drámy, zachovali sa v¹ak len zlomky z jeho hexametrických pamfletov na filozofov, zv. SILLOI (Posme¹ky [gr. SILLOS - ¹kuµavý]).

-------------------
Timón z Feliúntu>