FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín stredný

termín stredný

- označovaný M - prvok kategorického sylogizmu, ktorý obsahujú obidve premisy a ktorý medzi nimi sprostredkúva spojenie vedúce k záveru. Pozície stredného termínu v sylogizme určujú figúry sylogizmu.