FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sylogizmus

sylogizmus (gr. SYLLOGISMOS)

- forma deduktívneho úsudku, v ktorom z dvoch výrokov ( premís) subjekt-predikátovej štruktúry vyplýva nový výrok ( záver) tej istej logickej štruktúry. Sylogizmy sú predmetom skúmania sylogistiky.

-------------
sylogizmus>