FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín kategoriálny

termín kategoriálny

- je termín, ktorý zodpovedá kategórii (cf. L184;83).