FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória okruhov kultúrnych

teória okruhov kultúrnych

- teória, podľa ktorej sa kultúrne prvky objavili vždy na jednom mieste sveta, vo zvláštnej konštelácii, a odtiaľ sa migráciou preniesli do inej časti sveta; opakom je teória konvergencie kultúrnej ( L571;209).