FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória matíc

teória matíc

- matematická disciplína, ktorá skúma matice. Medzi teóriou matíc a teóriou grafov jestvuje úzka súvislosť. Niektoré vlastnosti matíc môžeme študovať pomocou grafov, teda vlastne geometrickou cestou. Ak je prvkou mnoho, stáva sa znázornenie pomocou grafov neprehladným, alebo je dokonca nemožné. Potom je lepšie použiť namiesto grafu zápis pomocou matice. Matica, ktorá má toľko riadkov a toľko stĺpcov ako graf uzlov, sa nazýva incidenčnou maticou grafu ( L1221;53).