FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória masovej spoločnosti

teória masovej spoločnosti

- teória, ktorá chápe tendencie a perspektívy spoločenského vývoja pod zorným uhlom rastúcej industrializácie a urbanizácie, štandardizácie výroby a spotreby, byrokratizácie verejného života, rozširovania masmédií a masovej kultúry.