FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória konania sociálneho

teória konania sociálneho

- teória M. Webera, podľa ktorej je sociálne konanie ľudské správanie, pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmysel a orientuje sa pritom na správanie iných jednotlivcov. Preto napr. inštinktivna reakcia nie je sociálnym konaním ( L53;514).