FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória jazyka

teória jazyka

- logicky usúvzťažnené kognitívne významové útvary, ktoré sú výsledkom poznania jazyka.

----------------
teória jazyka>