FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória hypoteticko-deduktívna

teória hypoteticko-deduktívna

- teória, ktorej logická organizácia vyhovuje požiadavkám kladeným na deduktívne systémy a umožňuje empirické overenie jej tvrdení.