FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia biblická

teológia biblická

- vysvetlenie duchovného významu a učenia, ktoré sa skrýva za jednotlivými slovami Biblie. Biblická teológia sa zameriava na obsah inąpirovaných kníh v snahe porozumie» im a preniknú» do ich spôsobu hovorenia ( L173;IX).