FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tabuµka pravdivostná

tabuµka pravdivostná

- nástroj definovania logických operátorov pri tabuµkovom budovaní výrokovej logiky.