FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tabuµka

tabuµka

- prehµadne usporiadaný, prípadne graficky členený zoznam; prehµadný súpis (napr. číselných hodnôt).

----------
tabuµka>