FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©vec, ą.

©vec, ©tefan (16. 5. 1939 Dukovce - ) Kód: 350

- slovenský pedagóg, docent Katedry pedagogiky FFUK, Bratislava, vedecky sa orientuje na didaktiku a metodológiu pedagogiky.

-----------
©vec, ©.>