FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Docent

docent

- vedecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa. Podmienkou získania je úspešná habiltácia.docent>