FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štúdium veľkých filozofov

štúdium veľkých filozofov

- podmienka toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu. Pri tomto štúdiu sa jednotlivec môže cítiť akoby sa šplhal po kmeni a vetvách stromu pôvodných filozofických diel. Toto šplhanie sa podarí len vtedy, keď vychádza z nášho vnútorného popudu, znášho vlastného filozofovania, ktoré sa práve pri tomto štúdiu prebúdza.

V rámci štúdia veľkých filozofov ako cesty k pravému filozofovaniu je nevyhnutné vybrať si podobu tejto cesty, čiže zodpovedať si otázku "Ktorého z veľkých filozofov by som chcel nielen čítať, ale aj dôkladne premyslieť a spracovať? "

Odpoveď na tuto otázku si musí nájsť každý sám. Nemožno ju predpísať, predložiť ako niečo definitívne platné, nie je to ani nič vonkajšie. Treba si tu zachovať možnosť a odvahu k pokusom. Výber treba spraviť rozhodne, ale nelpieť na ňom, ale neustále overovať a opravovať. Nejde tu však o ľubovôľu, lež treba tu postupovať s vážnosťou, ktorá nás nakoniec privedie k jednote ( L278;110-111).