FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štúdium

štúdium (z lat. studium = úsilie, záľuba, oddanosť)

- zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností ( L189;411).

----------
štúdium>