FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štúdium filozofie

štúdium filozofie

- je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností v oblasti filozofie ako aj vedecký výskum filozofie. Pre tento účel bola vytvorená aj práve čítaná encyklopédia filozofie, ktorej názov je FILIT.

Pri štúdiu filozofie možno zvoliť viacero stratégií, pri ktorých FILIT plní rôznu funkciu:

- systematické štúdium filozofie uskutočňujeme tak, že začneme štúdiom momentálneho prierezu štruktúrou filozofie;

- za tradične najschodnejšiu cestu štúdia filozofie sa považuje štúdium genetickej a dynamickej dominanty štruktúry filozofie čiže jej vzniku a vývinu. Pritom nám výdatne bude napomáhať schéma periodizácie filozofie a ostatné schémy obsiahnuté vo FILITe.

- kombinovanie práce s FILITom a inými programami a lineárnymi textami v počítači alebo na papieri (napr: Príručka používateľa FILITu).

- prehlbovať štúdium filozofie možno tak, že prejdeme k štúdiu oddielu otázok/odpovedí.

--------------------
štúdium filozofie>